Log ind   |  
Kontakt Skaarup Vandværk Minimer
Skaarup Vandværk
Østergade 31

Kontortid
 torsdag fra
 16.30 til 17.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
Fax 62 23 22 45
skaarup.vand@mail.dk
Forside Minimer

Velkommen til Skaarup Vandværks Hjemmeside

Måleaflæsning  er nu lukket for 2016 ny aflæsning  for 2017  Bliver målerene  fremover  aflæst  fra vandværket  da der  vil komme Nye  fjernaflæsningsmålere  op ved alle for i 2017 så  alle vil blive  kontaktet  af   vores  Smed   omkring Udskiftning  af måler .  
                                                                                                                                                                                                                                                         
Ved indstilling af  Hvidvare  er vandhårhed 18 på skalas

Forbruger  Oplysning :  Skårup Vandværk , 2014. ( Tryk her)             

Generalforsamling   ifølge  vedtægter.  Torsdag  23-2-2017  Kl  19,00   Afholdes på  Vandværket   Østergade   31

Der er  i sommer 2015 udskiftet  hovedledning  Nørremarken  samt  lagt  hovedledning til Klingstrup  med to tilslutninger

Copyright Rambøll Danmark A/S