Forbrugeroplysning Vandværk.pdf             Velkommen til Skaarup Vandværks Hjemmeside

Måleaflæsning  :   Aflæses nu  elektronisk .ved forbrugeren
                                                                                                                                                                                                                                                         
Ved indstilling af  Hvidvare  er vandhårhed 18 på ska

 Skårup  Vandværk  har fået taget prøver af   vandet   med fint resultat   også for  Chloridazon  Desphenyl  - pestisider  

Udtagelse  17/1 -2020Da man fra Miljøstyrelsen   har  hævet  grænseværdien   på DMS  fra
0,01  til 0,1   ligger vi  nu under det  den  Grænse  igen som vi  skal  så  alt er

Bemærk  vi  har fået ny  mail  adr (     kontor@skaarupvand.dk    )

.Generalforsamling Torsdag d. 17/2-2022 I lokalerne på Skårup Vandværk kl. 19:00.

Dagsorden ifølge med lovene. Forslag skal være bestyrrelsen i hænde 8 dage før.

Hilsen Bestyrrelsen 

 

 

  

 

 

 

 

 

Skaarup Vandværk  Østergade 31

Kontortid
 torsdag fra
15.30 til 16.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
kontor@skaarupvand.dk