Forbrugeroplysning Vandværk.pdf             Velkommen til Skaarup Vandværks Hjemmeside

Måleaflæsning  :  Fra December  2017  vil måleraflæsning  blive aflæst  direkte  fra vandværket  da der i år vil blive sat  nye målere op ved alle forbruger
                                                                                                                                                                                                                                                         
Ved indstilling af  Hvidvare  er vandhårhed 18 på ska

 Skårup  Vandværk  har fået taget prøver af   vandet   med fint resultat   også for  Chloridazon  Desphenyl  - pestisider  se analyse

Udtagelse 8-3-2019

Der har i den senere tid været  omtalt  i pressen  omkring for højt  indhold  af DMS  som er(  Dimethylsulfamid ) i  nogen boringer  i Svendborg området   vi  har  også  må konstater at vi har det  i Skårup  , vi for nu foretaget  nye  prøvetagning  af alle boringer  , det er dog ikke sundhedsskadelig  at bruge vandet , udtagelse af Miljøstyrelsen  men stoffet uønsket ,  grænseværdien er 0,010  og fundet i  Skårup er 0,013  vi vil følge det   meget  nøje frem efter  .

Udtagelse  17/1 -2020Da man fra Miljøstyrelsen   har  hævet  grænseværdien   på DMS  fra
0,01  til 0,1   ligger vi  nu under det  den  Grænse  igen som vi  skal  så  alt er

Bemærk  vi  har fået ny  mail  adr (     kontor@skaarupvand.dk    )

.

 

 

  

 

 

 

 

 

Skaarup VandværkØstergade 31

Kontortid
 torsdag fra
15.30 til 16.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
Fax 62 23 22 45
kontor@skaarupvand.dk