Bestyrelsen  :  Skårup  Vandværk
.

                     Formand  ,                Jørgen  Erik Kristensen  Vidjekrogen 1c   tlf  62231270

                     Næstformand,         Kennet Møller Larsen   Plovskiftet 18      tlf  29230663

                     Kasser  ,                    Mogens  Christensen   Åbyskovvej  21    tlf  62231293

                     Bestyrelse,               Christian Schotz         Mosegårdsvej 12    tlf  28263356

                     Bestyrelse,               Niels   Nyholm              Bjergager  3          tlf   62231915   

 

 

Skaarup Vandværk  Østergade 31

Kontortid
 torsdag fra
15.30 til 16.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
kontor@skaarupvand.dk