Bestyrelsen  :  Skårup  Vandværk
.

                     Formand  ,                Frede  Jensen    Nørremarken  22             Tlf     61131790

                     Næstformand,          Jørgen  Erik Kristensen  Vidjekrogen   1      -      62231270

                     Kasser  ,                   Mogens  Christensen   Åbyskovvej     21     -      62231293

                     Sekretær ,                Arne  Møller  Larsen   Åbyvænget  9           -      62231164

                     Bestyrelse,                Niels   Nyholm   Bjergager  3                      -     62231915   

 

 

Skaarup VandværkØstergade 31

Kontortid
 torsdag fra
15.30 til 16.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
Fax 62 23 22 45
kontor@skaarupvand.dk