Takstblad 2021

 

 

 

 

 

I henhold til ”Regulativ for Skaarup Vandværk”

er følgende takster og afgifter gældende fra 1. januar 2021

Alle takster og afgifter m.v. er ekskl. moms.

 

Vandindlæg

For indlæg af vand – til en bolig fra forsyningsledning i gade eller vej til og med stophane i fortov 

eller til skel – betales et anlægsbidrag, bestående af tilslutningsafgift til hovedledning og forsynings-

ledninger samt et stikledningsbidrag.

Anlægsbidraget skal betales før stikledningsarbejde udføres.

Anlægsbidrag: (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag, pr. ejendom/bolig……………………………………………               6.112,00 kr.. 

Forsyningsledningsbidrag, pr. ejendom/bolig……………………………………………     14.780,00 kr.

Forsyningsledningsbidrag, pr. boligblok (med flere lejligheder) og

Andelsboliger på samme stikledning (pr. lejlighed/bolig)…………………………….        10.917,00 kr.

.

Stikledningsbidrag, pr.stk for 32,40 og 50 mm……………………………………                8.811,00 kr.                            

.

Anlægsbidrag, forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres

hver år pr. 1.januar efter ”Indeks for vandledningsarbejder”.

Indeks 1. oktober 2012 = 103,15

Driftsbidrag:

Fast afgift pr. måler:…………………………………………………………………….               500,00 kr.     Vandafgift, pr. m3: ……………………………………………………………………             4,75 kr.

Vandafgift opkræves á conto på grundlag af selvaflæsning.

Statsafgift  af ledningsført vand , pr M3  ………………………………………………..             6.13 kr..

Gebyrer:

Flyttegebyr: ……………………………………………………………………..………              100,00 kr. 

Rykkergebyr: ……………………………………………………………….. …………              100,00 kr

Lukke-/genoplukningsgebyr: ……………………………………………………………            500,00 kr

Prøvning af måler: ………………………………………………………….. …………              300,00 kr.

Betalingstidspunkter:

Rate 1, som samtidig er slutafregning, forfalder til betaling  1. februar

Rate 2 forfalder til betaling ……………………………….       3. maj

Rate 3 -              -   -           ……………………………….       2. august

Rate 4 -              -   -           ……………………………….       1. november

Skårup, den 1 Januar  2021

Bestyrelsen

 

Skaarup Vandværk  Østergade 31

Kontortid
 torsdag fra
15.30 til 16.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
kontor@skaarupvand.dk