Skaarup Vandværk har 810 målere ved andelshavere i år 2020/
Max ydelse af råvand fra 4 boringer i døgnet er 1440 m3
Filterkapacitet pr. døgn er 960 m3

Rentvandskapacitet: 0170 m3   
 

 

 

 

Skaarup Vandværk  Østergade 31

Kontortid
 torsdag fra
15.30 til 16.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
kontor@skaarupvand.dk