Historie om Skaarup Vandværk kan læses som PDF her
 

Formænd gennem årene 

 Jens Møller   1909-1924
 F. Christiansen   1924-1927
 E. Folkmar  1927-1930
M. Winther  1930-1946
 Marius Pedersen       1946-1962
 Alfred Pedersen         1962-1971
 Emil Christensen        1971-1981
 Poul Jørgensen         1981-1983
 Arne Magaard   1983-2005
 Frede Jensen    2005

 

Vandværks Assistenter

 

 

 Julius Pedersen     1954-1970
 Thorvald Rasmussen   1970-1971
 Emil Christensen   1971-1983
 E. Piel Christensen   1983-1993
 Arne Nielsen   1993-2002
 Arne Magaard   2002-2005
 Frede Jensen   2006

 


 År 2012.

Det har været et roligt år for vandværket  med få reprationer  , vi har fået nyt rækværk på  vandtårn  i galvaniseret  stål   udført af   Smedemester  Rasmus Skovgård
kontoret har fået nyt  IT Anlæg  + nyt  IT system  på  vandværket til styring  af anlæg .  der er også  sat  låge op til indkørsel  til vandværk  så pladsen nu kan aflåses.

År 2013.

Der er i år  skiftet  to  pumpstationer  så boringer er ført over  Terræn det  er de der står på  vandværket  Østergade 31 , vi har også fået ny  hjemmeside
så vi selv kan rediger nu  .

År 2014

Ny pumpestation ved Damgården   Boring er renoveret  og nu ført på til   over  terræn

 

År 2015  der er udskiftet  ca 500m Hovedledning i Nørremarken m nye tilslutninger  til forbruger  + der er nedlagt 700m fra Elstation på Klingstrupvej  til Klingstrup gods  med 4 nye  bruger

År 2016 ; Forhave  ved  kontorbygningen  ryddet  og der er anlagt nyt bed ,areal mellem kontor og værk er også  nedskåret  + at  Værkbygningen er  blevet malet    År 2017 ; Der er lagt ny  Hovedledning  i Vidjekrogen  med ny ringforbindelse til Øster Åby samt på begyndt  opsætning af  elektroniske vandmåler ved forbruger samt sat systemet i gang i November  

År 2017; Forhaven til vandværkets kontorbygning  er blevet  fornyet med fint bed 

År 2018; Der er monteret  nyt Frekvensmåler op  på anlæg  så  der ikke oppumpes  for hårdt af boringerne  ved start  af pumper , kontoret er blevet renoveret med nyt gulv  og maling af væge og loft .

År 2019 Der monteres  hjælpeantender til vandmåler da  antende ikke kan  måle  dem i Kælder og målebrønde 

 

Skaarup Vandværk  Østergade 31

Kontortid
 torsdag fra
15.30 til 16.30

Kontakt
Telefon 62 23 22 04
kontor@skaarupvand.dk